bijdrage reglement

Voor de aanvraag van projecten geldt een bijdrage reglement. Het reglement beoogt invulling te geven aan de doelstelling van Cultuurfonds Tilburg en is daarmede een kapstok voor de beoordeling van projectaanvragen door de onafhankelijke projectadviescommissie. Tevens zijn de informatie eisen opgenomen waaraan voldaan moet zijn om een project te kunnen beoordelen en zijn de procedurele aspecten opgenomen.

De belangrijkste toetsingscriteria zijn:

  • Kwaliteit en belang voor Midden Brabant
  • Publieksbereik
  • Financiële haalbaarheid


Te financieren projectbedragen worden door Cultuurfonds Tilburg verhoogd met 5% organisatiekosten.

Er is een digitale toolkit beschikbaar die het aanvragen van een project en het publiceren ervan moet vereenvoudigen.

Bijlagen:

121209 reglement projectaanvraag (3 december 2012)

Toolkit-2.0