Businessplan

In het kader van de opstart heeft het bestuur van Cultuurfonds Tilburg een businessplan opgesteld. De belangrijkste elementen van dit plan zijn als volgt:

 

 • Cultuurfonds Tilburg kent partners. Dat zijn ondernemingen die de intentie hebben om voor een periode van minimaal 3 jaar een bedrag te schenken van minimaal € 5.000,–. Partners doen mee omdat ze een warm hart hebben voor Tilburg
 • De gemeente Tilburg verdubbelt de inleg van ondernemingen tot een maximum van € 100.000,- per jaar.
 • Daarnaast draagt de gemeente Tilburg in de eerste jaren bij aan de opstartkosten
 • Cultuurfonds Tilburg zet het geld in door projecten op het vlak van kunst en cultuur financieel te ondersteunen. Het betreft hier een voorwaardelijke toezegging voor een deel van het projecttekort
 • Het restant van het project moet gefinancierd worden door middel van crowd funding. Daartoe is de website Tilburgvoorcultuur.nl opgezet
 • Voor het indienen van projectaanvragen geldt een bijdragereglement
 • Projecten worden gescreend door een onafhankelijke projectadviescommissie om zo het kwaliteitsniveau te bewaken. De commissie adviseert het bestuur over de plaatsing van projecten op Tilburgvoorcultuur.nl en over de hoogte van een financiële bijdrage door Cultuurfonds Tilburg
 • Er is een communicatieplan opgesteld omdat we van mening zijn dat communicatie de sleutel is tot succes. Voor de crowd funding geldt dat cultuurfonds Tilburg zich sterk maakt voor het maximaliseren van algemene trafic naar Tilburgvoorcultuur.nl en dat de kunstenaar zich maximaal inspant om specifieke trafic naar zijn project te realiseren. Samen moet dat leiden tot het gewenste resultaat
 • We streven ernaar de organisatiekosten van Cultuurfonds Tilburg te minimaliseren. Alle schenkingen worden ingezet voor het ondersteunen van projecten. We werken met een zelfwerkzaam bestuur en met vrijwilligers. Voor de hosting van de crowdfunding website en beperkte out of pockets rekenen we een kostenopslag op projecten van 5%.
 • Door de minimale organisatiekosten is het streven erop gericht 1 euro van ondernemers te vermeerderderen met 1 euro van de gemeente en met 1 euro van het publiek. Daarmee heeft de euro van de ondernemer een werkelijk maatschappelijk effect van 3 euro.
 • Uiteindelijk streven we naar meer dan het realiseren van kunst en cultuurprojecten. We dromen van een ecosysteem waarin kunstenaars, ondernemingen, gemeente en publiek elkaar versterken. Ondernemingen die kunst inzetten als middel om zich te onderscheiden op hun arbeids/afzetmarkt. Ondernemers die kunstenaars ondersteunen om meer ondernemend te worden. Kunstenaars die ondernemers helpen meer out of the box te denken. De mogelijkheden zijn oneindig. We starten met een sterke focus op het realiseren van projecten, maar houden gelijktijdig oog voor het bouwen van mogelijke bruggen
 • Het Comité van Aanbeveling benadrukt dat we een maatschappelijk relevant initiatief zijn en een serieuze partij.