Fundament Foundation

Luster – Clay in Sculpture Today
Streefbedrag 11.025 euro
Bijdrage fonds 5250 euro

Tussen 2000 en 2015 heeft Fundament vijf edities van Lustwarande georganiseerd in De Oude Warande. Dat wil de Foundation blijven doen, iedere vier jaar. “We vinden echter dat dit prachtige bos en de stad Tilburg méér verdienen. En daarom hebben we besloten om vanaf nu jaarlijks exposities in dit achttiende eeuwse park te laten plaatsvinden, zodat De Oude Warande in enkele jaren tijd uitgroeit tot internationaal podium voor hedendaagse sculptuur in Tilburg.”, zo begon de aanvraag van Fundament Foundation enthousiast.

Luster – Clay in Sculpture Today is de eerste expositie in deze nieuwe koers. Van 17 september tot en met 30 oktober zullen elf internationale kunstenaars nieuwe werken in klei en keramiek presenteren, verspreid over het park. Het aantal exposities dat de laatste jaren gewijd is aan keramiek in de hedendaagse kunst is opmerkelijk. Deze hernieuwde belangstelling vloeit voort uit onze herbezinning op de omgang met de natuur, beseffende dat de aarde niet onuitputtelijk is. Een herverkenning van het klassieke ambacht, een associatie die onlosmakelijk met klei verbonden is, past hier feilloos bij. Klei als materiaal dat door de kunstenaar met de blote hand bewerkt wordt, verbindt het lichaam direct met de aarde, zowel in de betekenis van globe als van grond, modder en land.

De expositie Luster – Clay in Sculpture Today sluit aan bij deze hernieuwde belangstelling maar gaat een stap verder door kunstenaars uit te dagen nieuwe werken in klei en keramiek te maken voor de openbaarheid van het park. Thema’s als ordening, het aardse, rituelen, folklore en mythe zullen aan bod komen. Vooral geldt dat deze werken ons leven extra glans verlenen.