Adviescommissie

Over de vraag of een project in aanmerking komt voor plaatsing op de website en in welke mate het fonds financieel bijdraagt aan het project, laat het bestuur van het fonds zich adviseren door een onafhankelijke commissie. Deze projectadviescommissie bestaat uit deskundigen uit de kunst en cultuursector.

Wie mogen een aanvraag doen bij tilburgvoorcultuur?
Kunstenaars, instellingen, organisaties en andere initiatiefnemers; professioneel, semiprofessioneel en amateur.

Welke projecten komen in aanmerking voor tilburgvoorcultuur?
tilburgvoorcultuur is er voor een breed cultureel aanbod, zoals: uitvoeringen of vertoningen op het gebied van muziek, muziektheater, dans, toneel, mime, jeugdtheater, poppen- en objecttheater, letteren, beeldende kunst, architectuur, vormgeving, film, fotografie, mediakunst en mengvormen van deze disciplines, maar ook totstandkoming van kunstwerken zoals beeldende kunstobjecten, tijdelijke installaties/objecten, composities inclusief libretti en bewerkingen, choreografieën, mimografieën, toneelstukken, fotografie, scenario’s, filmproducties, mediakunst en mengvormen van deze disciplines. Kortom: tilburgvoorcultuur staat voor ontwikkeling, versterking en het creëren van meer draagvlak voor kunst en cultuur in Midden-Brabant.

Wanneer kun je een aanvraag doen?
tilburgvoorcultuur werkt niet met een vast aanvraagmoment. Het is dus mogelijk om het hele jaar door een project in te dienen. Voor een reguliere projectaanvraag moet je rekening houden met een behandeltermijn van maximaal 8 weken.

De aanvraag wordt door de projectadviescommissie aan de volgende criteria getoetst:

Kwaliteit: het project getuigt in alle aspecten van kwaliteit. Het is een toevoeging aan
het bestaande culturele aanbod. Belang voor Tilburg en omgeving: door zijn uitzonderlijke karakter stimuleert het naar verwachting andere activiteiten en/of geeft het verdieping aan de kunst – en cultuur in Tilburg en omgeving.

Publieksbereik: de aanvrager dient aan te tonen dat het project een positieve bijdrage levert aan de vergroting van de publieke belangstelling voor de kunsten in Tilburg en omgeving.

Financiële haalbaarheid: de aanvrager dient aannemelijk te maken dat het project financieel haalbaar is.
Geschiktheid crowdfunding: het project moet geschikt zijn voor crowdfunding.

Wie maken deel uit van de projectadviescommissie?

– Gieske Bienert – Hoofd programma en programma-realisatie Natlab / Stg. Plaza Futura

Rien van der Vleuten

Marjolein Fischer – wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit,  zakelijk leider Magogo Kamerorkest

Verily Klaassen – kunstadviseur, curator Rabokunstzone

Voor vragen kun je terecht bij Hilde van Bijnen secretaris van de projectadviescommissie. (hilde.van.bijnen@cultuurfondstilburg.nl)