Statuten

Cultuurfonds Tilburg is in juridische zin een stichting met ordelijke statuten. Bij de invulling van onze structuur stond transparantie voor onze partners voorop. De hoofdelementen van onze statuten zijn als volgt:

 

 • Doelstelling:
  • Overnemen statuten
 • Bestuur:
  • Het bestuur wordt gekozen uit het bestand van partners en bestaat uit tenminste 3 personen
  • Bestuursleden hebben maximaal twee zittingstermijnen van 4 jaar
  • Het bestuur is onbezoldigd
  • Bestuursleden worden benoemd door het bestuur gehoord hebbende het advies van de vergadering van aangesloten partners
 • Vergadering van aangesloten partners
  • De vergadering van aangesloten partners komt minstens een keer per jaar bij elkaar komt en bespreekt dan de jaarrekening, adviseert over het te voeren beleid en doet voordrachten voor de benoeming van bestuursleden

 Statuten

 

Bijgevoegd treft u de complete statuten aan.
(In de statuten wordt gesproken over donateurs, daar waar later gekozen is voor het begrip “partner”. Dit om verwarring met het begrip donateur bij de crowd funding te voorkomen. Bij de eerstvolgende revisie van de statuten zal dit aangepast worden.)